Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN Bibi Salon beauty&care

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bibi Salon beauty&care van haar cliënten verwerkt. Indien u cliënt wordt van Bibi Salon beauty&care of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt aan Bibi Salon beauty&care, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en deze te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bianca Stanley, Bibi Salon beauty&care, gevestigd aan de dokter Beardabakkerstraat 21, 8923 EP Leeuwarden.
telefoonnummer: 06-18784140, via de mail te bereiken op biancastanley@live.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70138257

Persoongegevens die worden verwerkt

Bibi Salon beauty&care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
–       Voor en achternaam
–       Geslacht
–       Geboortedatum
–       Gezondheidsgegevens
–       Leefstijl
–       Adresgegevens
–       Telefoonnummer
–       Emailadres
–       IP adres
– Huidanalyse

Doel en grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

Bibi Salon beauty&care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
–       Het bepalen en samenstellen van de juiste behandeling(en) en de daarbij behorende produkten
–       Het overzicht houden van de voortgang van de behandeling(en) en de daarbij behorende produkten
–       Het afhandelen van uw betaling
–       Het contact hebben over afspraken, het verzetten van afspraken en/of annuleren van afspraken.
Dit contact kan plaatsvinden via de telefoon – zowel vast als mobiel -, via email of via whatsapp
–      Contact met u te kunnen opnemen via telefoon of email om haar dienstverlening goed te kunnen uitvoeren
–      Verzenden van acties/nieuws en/of reclamefolder
–      U te informeren over eventuele wijzigingen van haar diensten en produkten
–      Om goederen bij u af te leveren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bibi Salon beauty&care verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren dan waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd en aansluitend vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: biancastanley@live.nl
Bibi Salon beauty&care zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibi Salon beauty&care verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Bibi Salon beauty&care is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Bibi Salon beauty&care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afmelden email nieuws/acties

Bibi Salon beauty&care kan gebruik maken van uw naam en emailadres voor het versturen van acties/nieuws met daarin informatie over haar diensten. U kunt zich ten allen tijde voor dit nieuws/acties afmelden als u dit niet wilt ontvangen van Bibi Salon beauty&care. Uw naam en mailadres worden daarna verwijderd uit de mailinglijst.

Beveiligen

Bibi Salon beauty&care neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bibi Salon beauty&care verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Bianca Stanley, eigenaresse van Bibi Salon beauty&care via: biancastanley@live.nl of 06-18784140.

Met vriendelijke groet,

 

Bianca Stanley
Bibi Salon beauty&care

Beautysalon bibi - Logo groot